teorie kuzuši

Aikibudo je cestou hledání přiměřeného nasazení sil k racionálnímu řešení situace. V budo to znamená jednat podle principu sejroku zenjo, který definoval Džigoro Kano (zakladatel džudo). Sejroku zenjo znamená dosáhnout maximálního účinku s použitím minimální síly. V aikibudo k tomu slouží především principy tajsabaki (přemístění, uhnutí) a kuzuši – vychýlení partnera před zahájením techniky.

Při tréninku aikibudo jsou role partnerů rozděleny: seme útočí, tori se brání. Metodické schéma řešení obranné akce v aikibudo je následující: tori vykonává

  1. Tajsabaki (vstup irimi, o irimi, stažení hiki, uhnutí stranou hiraki apod.)
  2. Kuzuši (vychýlení seme do nerovnovážné polohy)
  3. Cukuri (příprava techniky)
  4. Kake (dokončení techniky)

Ad 1. Po provedení tajsabaki dochází k navázání kontaktu mezi toriseme.
Ad 2. Tori má možnost vychylovat seme v následujících směrech:

hidari mae sumi
(levý přední roh)
mae
(vpřed)
migi mae sumi
(pravý přední roh)
hidari joko
(stranou vlevo)
migi joko
(stranou vpravo)
hidari ato sumi
(levý zadní roh)
uširo
(vzad)
migi ato sumi
(pravý zadní roh)

Ad 3. Je-li seme vychýlen ve směru odpovídajícím technice, kterou hodláme provést je možné zahájit její přípravu cukuri.
Ad 4. Jestliže byly splněny všechny předcházející podmínky, je možné techniku vykonat.

Příklad: seme útočí čkou cuki, tori nasazuje techniku uširo hidži kudaki:

  1. O irimi s konečnou pozicí kamae směřující pod úhlem 45° k seme
  2. Zachycení útočící paže, otočení boků – vychýlení seme (migi, hidari) joko
  3. Přikročení k seme a zachycení jeho paže s přitlažením k tělu
  4. O irimi na místě se stlažením seme vzad k zemi pákou na loket, osae.

Poznámka: Uvedené fáze provedení techniky jsou metodickým základem výuky aikibudo.
Je třeba mít na paměti, že s technickým vývojem cvičence jsou všechny fáze stále méně rozpoznatelné až po jejich splynutí v jeden plynulý a technicky dokonalý pohyb.

autor: Michal Vít 2006
 
 
 
TOPlist