základní informace

základní informace ke stažení - zaklady.doc [159 kB]

ai hanmi nó kamae

gjaku hanmi no kamae
kamae-postoj
migi no kamae-postoj s pravou nohou vepředu
hidari no kamae-postoj s levou nohou vepředu
ai hanmi no kamae-soupeři stoji proti sobě ve stejném postoji
gjaku hanmi no kamae-soupeři stojí proti sobě v převráceném postoji

 
 
 
čika ma | ma | to ma
ma-vzdálenost
to ma-velká vzdálenost
ma-bezpečná vzdálenost
čika ma-krátká vzdálenost

 
tai sabaki
šizen tai-přirozený postoj
tenkan (mawaši)-změna střehu (otočení se na patách)
nagaši-otočení na předni noze
nagaši tenkan-otočení na zadní noze
irimi-posun vpřed a otočení na přední noze
o irimi-vykročení vpřed a otočení na vykračující noze
hiraki-úkrok stranou
hiki-úkrok vzad
ukemi waza-dovednost příjmání (pády)
mae ukemi-pád vpřed
uširo ukemi-pád vzad
joko ukemi-pád stranou

 
hodžo undo-pomocná cvičení
nikiri kaeši-převrácení držení
nedži kaeši-převrácení šroubováním
oši kaeši-převrácení tlačení
šinogi-
tsupari-

 
džunte dori

gjakute dori

dosokute dori

rjóte dori

rjote ippo dori

sode dori
uširo rjote dori

uširo eri dori

uširo šitate

uširo uwate

uširo kubišime dori
te hodoki - mae-vyprošťování
z úchopů – zepředu
džunte dori-úchpo protilehlou rukou
gjakute dori-převrácený úchop, postavení bokem k soupeři
dosokute dori-úchop stejnolehlou rukou
ryjote ippo dori-úchop dvěma rukama na jedné straně (v jednom bodě)
ryjote dori-úchop dvěma rukama za obě ruce
sode dori-úchop za rukáv (ve výši lokte)
 
 
 
 
 
te hodoki - uširo-vyprošťování
z úchopů – zezadu
uširo ryjote dori-úchop zezadu za obě ruce
uširo ryjosode dori-úchop za oba rukávy zezadu
uširo eri dori-úchop za límec zezadu
uširo šitate-obejetí zezadu pod pažemi
uširo uwate-objetí zezadu přes pažeúchop
uširo kubi šime dori
(uširo katate dori
eri šime)
-škrcení s úchopem za zapěstí
(úchop jednou rukou
se škrcením za límec)

 
 
 
 
použité názvosloví:
ai-jednota,stejný
čika ma (čikai)-krátká vzdálenost (blízký,blízko,)
dori (toru)-(držet, brát)
eri-límec
gjaku-opak
hidari-levá strana, levý
hiki-stáhnout, ochrana, protekce
hiraki (hiraku-otevření (otevřít se)
hodoki (hodoku)-vyprostit (rozvázat)
hodžo-podpora, pomoc
ippo (ippon)-na jedné straně (jeden bod)
irimi (irikomu)-(vstoupit, vniknout)
joko-bok, strana, vedle
kaeši (kaeru)-(vyměnit, měnit)
kamae-postoj
kubi-krk
katate-jednou rukou
ma-prostor
mae-vpřed, zepředu
mawaši (mawaru)-(otčit se)
muna (mune)-(prsa, hruď)
nedži (nedžiru)-šroub, šroubovat
nikiri (nikiru)-(uchopit, držet)
no-partikule 2.pádu (schopnosti)
o-velký
oši-tlačit
ryjosode-oba rukávy
ryjote-obě ruce
sode-rukáv
šime (šimeru)-(škrtit)
šinogi (šinogu)-překonání překážek (překonat, vydržet; schovat se)
šta-dole, pod
šizen-přirozeně, spontáně
tai-tělo, forma, styl
te-ruka
tenkan-změna, obrat
to (toi)-(vzdálený)
uširo (ato)-vzad, za
ukemi (ukeru)-pasivní (příjmout)
undo-pohyb
uwa-nahoře
uwate-vrchní část
waza-dovednost
 
 
 
TOPlist